Verkopen of verhuren?
Wat is uw eigendom waard? Vraag nu uw gratis schatting aan bij de makelaars uit uw buurt!
Vraag hier je gratis schatting aan.

Privacy Policy

 

Alfamedia BV met maatschappelijke zetel te Paalsesteenweg 256, 3583 Paal met ondernemingsnummer BE 0461.419.793 (hierna “wij”, “ons” of “onze”) verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring wanneer u de Website bezoekt en/of formulieren invult of om u op de hoogte te houden.

Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij de beheerder van de site Immokrant (hierna “Website”) via privacy@immokrant.be.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u tijdens uw bezoek aan de Website?

Afhankelijk van de actie die u stelt, bekomen wij volgende (persoons)gegevens:

•             Bij het bezoeken van de Website: technische informatie zoals onder meer het IP-adres, browsertype, geografische locatie en besturingssysteem alsook informatie met betrekking tot uw browsing gedrag (vb. welke links u aanklikt op de Website, hoe lang of hoeveel keer u een pagina bezoekt).

•             Bij het invullen van het invulformulier: uw e-mailadres.

•             Bij het invullen van het contactformulier: de gegevens van het contactformulier: naam, eventueel bedrijf, e-mailadres, telefoon/GSM en de informatie die u ons meedeelt via het bericht.

•             Bij het invullen van de aanvraag op immopreview: de gegevens van het formulier: e-mailadres, naam en voornaam, voorkeur regio, soort woning, maximum budget, aantal slaapkamers en staat van het goed;

•             Bij het invullen van het formulier voor een gratis schatting: de gegevens van het formulier: naam en voornaam, gegevens pand, eventueel bedrijf, e-mailadres, telefoon/GSM en alle andere informatie die u ons meedeelt via het formulier.

Hoe komen wij aan uw persoonsgegevens?

 

Wanneer u onze Website bezoekt, verzamelen wij via cookies (Meer info: cookie policy) technische informatie en informatie over uw browsing gedrag.

Wanneer u één van onze formulieren gebruikt, dan verzamelen wij uw contactgegevens via het desbetreffende formulier. Dit is nodig om op de correcte manier met u te kunnen communiceren en om uw verzoek (vb.gratis schatting of Immopreview) te kunnen uitvoeren.

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens? (doeleinden)

Uw technische informatie gebruiken wij voor (i) het verzorgen en verbeteren van de Website, (ii) het opmaken van anonieme statistieken en (iii) het verbeteren van uw gebruikservaring bij het bezoeken van de Website.

Uw identiteitsgegevens gebruiken we om (i) uw aanvraag te kunnen behandelen en bijgevolg uw verzoek (vb.gratis schatting of Immopreview) te kunnen uitvoeren en/of (ii) u een nieuwsbrief en/of (gepersonaliseerde) reclame toe te sturen.

 

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken? (rechtsgrond)

Uw technische informatie mogen wij verwerken omdat u enerzijds hiervoor toestemming geeft via de ‘cookie’-banner (Meer info: cookie policy) en anderzijds omdat het kadert in ons gerechtvaardigd belang om onze Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren.

Uw identiteitsgegevens mogen wij verwerken met het oog op de uitvoering van uw verzoek (vb.gratis schatting of Immoprevieuw) en de behandeling van uw aanvraag. Vaak dienen wij als onderneming uw persoonsgegevens te verwerken en verder bij te houden omdat wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Voor het versturen van onze nieuwsbrief of (gepersonaliseerde) reclame zullen wij u op voorhand uw toestemming vragen. U heeft altijd de mogelijkheid om deze toestemming terug in te trekken, waarna wij u dergelijke reclame niet langer zullen versturen.

Delen wij uw persoonsgegevens met derden?

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen uw persoonsgegevens worden gedeeld met derde ontvangers: denk maar bijvoorbeeld aan de maker/hoster van onze Website. 

Bij het invullen van het formulier voor aanvraag van een gratis schatting, zullen de (persoons)gegevens opgegeven in het formulier worden gedeeld met de makelaar waarbij u de gratis schatting aanvraagt. Dit zodat de desbetreffende makelaar correct met u kan communiceren en om de schatting mogelijk te maken.

Na het invullenvan het formulier Immopreview zullen onze klant-makelaars toegang krijgen tot de geanonimiseerde formulieren waarbij het voor hen zichtbaar zal zijn op welke criteria wordt gezocht.

Wij garanderen dat alle derde ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens zullen niet gedeeld worden buiten de Europese Economische Ruimte.

Hoe lang houden wij uw persoonsgegevens bij?

Uw persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor zo lang als nodig om de doeleinden te bereiken. Zij zullen dus worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om de doeleinden te realiseren of aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Met betrekking tot immopreview krijgt de aanvrager na iedere maand de vraag of de aanvrager voor de volgende maand nog steeds wenst dat zijn persoonsgegevens worden verwerkt. Bij niet-antwoord of bij een negatief antwoord, worden de desbetreffende persoonsgegevens verwijderd.

Met betrekking tot de aanvraag tot gratis schatting verwijderen wij de persoonsgegevens na verzending ervan aan de door u gekozen makelaar.

Het is mogelijk dat de Website links bevat naar andere websites, bv. bij het klikken op een woning, wordt u doorverwezen naar de website van het desbetreffend vastgoedkantoor.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites waarnaar gelinkt wordt vanop de Website. U bent er zich van bewust dat de privacy van andere websites kan verschillen van ons privacybeleid.

Welke technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen hebben wij genomen om uw persoonsgegevens te beschermen?

Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze persoonsgegevens: o.m. de persoonsgegevens zijn enkel toegankelijk voor beheerderaccount, persoonsgegevens worden geanonimiseerd, etc.

In geen geval kunnen wij aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van uw computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Welke zijn uw rechten? (Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens)

U heeft te allen tijde recht op inzage van uw persoonsgegevens en kan die (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en/of bezwaar te maken tegen de verwerking ervan met inbegrip van profilering.

Indien de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u natuurlijk over het recht om die toestemming in te trekken.

Bovendien, heeft u het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van uw persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen.

Om die rechten uit te oefenen kunt u:

•             zelf de instellingen van uw klantenaccount aanpassen; en/of

•             een e-mail verzenden naar het volgende e-mailadres: privacy@immokrant. Hierbij kan een extra identificatie gevraagd worden ter legitimatie.

Wij doen er alles aan om u zo snel mogelijk te beantwoorden en uiterlijk binnen de 30 dagen.

Waar kunt u een klacht indienen?

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - Tel +32 (0)2 274 48 00, contact@apd-gba.be).

Moe gezocht?

Ontvang de nieuwste panden op de markt als eerste in je mailbox in preview

Ontvang gedurende 1 maand lang elke dag een e-mail met alle nieuwe panden die aan jouw voorkeuren voldoen. Na 1 maand kan je steeds opnieuw inschrijven.

Te koop Te huur

Kies je regio(s)
Wat zoek je?
Max. budget?
Staat van het pand
0
Immo Preview
  • Het vastgoed van jouw regio
  • Steeds op de hoogte van Immo Preview
  • Rechtstreeks contact met de makelaar
  • Aanbod aangepast aan je voorkeuren